Screenshot 2020-08-04 19.18.09

Prețuri

 • Analize de laborator
Nr. Crt.CodDenumirea analizei de laboratorTarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
  Hematologie                                    
1.2,6001Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite,  formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)     14,01
2.2,6002Numărătoare reticulocite                                     5,62
3.2,6003Examen citologic al frotiului sanguin*3)                        18,62
4.2.6040VSH*1)                                                          2,63
5.2,60501Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)  7,54
6.2,60502Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)                 7,88
7.2,6059Anticorpi specifici anti Rh la gravidă                       7,54
8.2,6101Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)  14,68
9.2,6102APTT                                                          12,30
10.2,6103Fibrinogenemie*1)                                               13,68
  Biochimie - serică şi urinară                        
11.2,1002Proteine totale serice*1)                                        7,04
12.2,1003Electroforeza proteinelor serice*1)                             15,20
13.2,10063Feritină serică    *1)                                           40,00
14.2,1011Uree serică*1)                                                   5,86
15.2,1012Acid uric seric*1)                                              5,86
16.2,1014Creatinină serică*1), **)                                            5,92
17.2,1015Bilirubină totală*1)                                             5,86
18.2,1016Bilirubină directă*1)                                           5,86
19.2.1020Glicemie*1)                                                     5,74
20.2,10303Colesterol seric total*1)                                        5,74
21.2,10304HDL colesterol*1)                                               8,19
22.2,10305LDL colesterol*1)                                               7,69
23.2,10306Trigliceride serice*1)                                           7,04
24.2,10402TGP*1)                                                          5,86
25.2,10403TGO*1)                                                          5,83
26.2,10404Creatinkinaza CK *1) 10,00
27.2,10406Gama GT   *1)                                                    7,99
28.2,10409Fosfatază alcalină*1)                                           7,79
29.2.10500Sodiu seric*1)                                                   10,00
30.2,10501Potasiu seric*1)                                                11,00
31.2,10503Calciu seric total*1)                                           5,37
32.2,10504Calciu ionic seric*1)                                            7,88
33.2,10505Magneziemie*1)                                                                                            5,37
34.2,10506Sideremie*1)                                                    7,10
35.2,10507Fosfor (fosfat seric)  *9)                                      13,00
36.2.2600Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)                   9,34
37.2,2604Dozare proteine urinare*1)                                      5,37
38.2,2612Microalbuminuria (albumină urinară) *8)                          22,00
39.2,2622Dozare glucoză urinară*1)                                       5,37
40.2,2623Creatinină urinară *8)                                           8,00
40.12.1020.1TTGO (test de toleranta la glucoza per os *10) 35,00
40.22.1026 HBA1c*10)38,00
  Imunologie şi imunochimie                                  
41.2.2500TSH*1)                                                          20,50
42.2,2502FT4*1)                                                          20,83
43.2,2507Parathormonul seric (PTH)                                     43,00
44.2,2509Hormonul foliculinostimulant FSH                             23,82
45.2.2510Hormonul luteinizant (LH)                                    23,82
46.2,2514Cortizol                                                      27,87
47.2,2521Testosteron                                                  30,10
48.2,2522Estradiol                                                    23,82
49.2,2523Progesteron                                                   25,31
50.2,2525Prolactină                                                   25,31
51.2,327091Anti-HAV IgM*2)                                                 40,98
52.2,327092Ag HBs*1)                                            31,15
53.2,327093Anticorpi Anti HCV *1)                                                   64,90
54.2.32710Testare HIV la gravidă*1)                                       33,29
55.2.40000 ASLO*1)                                                         11,48
56.2.40010 VDRL*1) sau RPR*1)                                                 5,49
57.2,40013 Confirmare TPHA*4)                                              12,29
58.2,40203 Antigen Helicobacter Pylori*1)                                  40,00
59.2,430011Complement seric C3                                          10,84
60.2,430012Complement seric C4                                          10,84
61.2.43010IgG seric                                                    14,77
62.2,43011IgA seric                                                    14,77
63.2,43012IgM seric                                                    15,10
64.2,43014IgE seric                                                    14,29
65.2,40053Proteina C reactivă*1)                                          10,67
66.2.43040Factor reumatoid                                             9,34
67.2,43044ATPO                                                         39,00
68.2,43135PSA*1)                                                          23,07
69.2,43136free PSA*6)                                                     23,61
  Microbiologie                                  
  Exudat faringian                                                             
70.2,3025Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29
71.2,50102Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)    15,29
  Examen urină                                                                  
72.2.3100Urocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană     15,29
  Examene materii fecale                                                       
73.2,3062Coprocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană          15,29
74.2.50120_1Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
75.2.5100Examen coproparazitologic*1)                                     12,46
76.2.2701Depistare hemoragii oculte*1)                                   25,00
  Examene din secreţii vaginale                                                
77.2.3074Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană  *1) 15,29
78.2.50114Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)  15,29
  Examene din secreţii uretrale                                                 
79.2.3080Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29
80.2.50115Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi  colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29
  Examene din secreţii otice                                                   
81.2.3050Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic  nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană  *1)15,29
82.2.50119Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)15,29
  Examene din secreţii nazale                                                  
83.2.3022Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)    15,29
84.2.50103Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)15,29
  Examene din secreţii conjunctivale 
85.2.3040Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană  *1)                                                15,29
86.250110Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29
  Examene din colecţie purulentă                                               
87.25032Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană                                   15,29
88.2.50120_2Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29
  Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice           
89.2.313Antibiogramă*5)                                                 12,23
90.2.502Antifungigramă*5)                                               14,55
  Examinări histopatologice citologice şi imunohistochimice                   
91.2.9021_1Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri) *7)  130
92.2.9021_2Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri) *7)  250
93.2.9010_1Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 - 3 blocuri) *7)160
94.2.9010_2Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 - 6 blocuri) *7)280
95.2.9030Teste imunohistochimice*)                                      200 lei/set
96.2.9022Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină  (1 - 3 blocuri)100
97.2.9160Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1)           40
98.2.9025Citodiagnostic lichid de puncţie                             80
    
    
    NOTA 1:
    *) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
    **) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
    *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
    *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
    *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
    *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
    *5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
    *6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
    *7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
    *8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.
    *9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
   *10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie pentru pacienţii adulţi asimptomatici, de orice vârstă, în cadrul serviciilor medicale preventive.
 NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
    NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

ABC-ul recoltării probelor de laborator

Analizele de laborator sunt primele instrumente pe care medicii le folosesc în diagnosticarea bolilor. Efectuarea periodică a analizelor de laborator la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist permite monitorizarea stării de sănătate a pacienților, depistarea la timp a bolilor, astfel încât măsurile medicale recomandate să stopeze evoluția bolii şi să încetinească evoluția complicațiilor acestora.

Astfel, un set de analize uzuale (care poate să cuprindă  hemoleucograma, VSH, TGO, TGP, ureea, creatinina, colesterolul total, trigliceridele, HDL-colesterolul, LDL-colesterolul, glicemia, examenul coproparazitologic, examenul complet de urină, sideremia, calciul total, magneziul) poate depista boli precum anemii, leucemii, poliglobulii, alergii, parazitoze, infecții, diabet zaharat, boli hepatice, boli renale, boli reumatismale, dislipidemii.  De aceea, este recomandat ca măcar o dată pe an să efectuaţi analize de laborator, adaptate vârstei, sexului și antecedentelor medicale înregistrate în fișa dumneavoastră personală.

Am aflat cu toții despre cazuri medicale în care pacienții au fost diagnosticați prea târziu cu boli grave, din cauză că nu au avut niciun fel de simptome sau acestea au fost trecute ușor cu vedere, fiind puse pe seama oboselii şi a stresului cotidian. Boli precum diabetul zaharat, bolile cardio-vasculare, bolile oncologice pot fi depistate la timp cu ajutorul unor analize de sânge, cum ar fi glicemia şi hemoglobina glicozilată în cazul diabetului zaharat sau precum markerii tumorali în cazul bolilor oncologice.

Progresul medicinei și al tehnicilor de laborator ne permite în momentul de față să efectuăm o gamă largă de analize de laborator cu ajutorul cărora să diagnosticăm boli, uneori chiar înainte de apariția simptomelor evidente.

În acest sens, laboratorul de analize medicale PROFI CONSULT din Braşov vine în întâmpinarea dumneavoastră cu o gamă largă de investigații de laborator, cum ar fi:

 • Analize de biochimie pentru depistarea si monitorizarea bolilor precum afecțiuni cardiovasculare, diabet zaharat, dislipedimii, carențe nutriționale, boli hepatice, boli renale, boli endocrine, gută: colesterol cu fracţiuni, trigliceride, creatinină, uree, acid uric, glicemie, hemoglobina glicolizată, calciu, magneziu, fier, TGO, TGP, fosfatază alcalină, gamma-GT, amilază, bilirubină totală,  bilirubină direct, bilirubină indirectă, proteine totale, proteina C reactivă, ASLO, factor reumatoid, sodiu, potasiu, etc.
 • Analize de hematologie pentru depistarea și monitorizarea bolilor precum afecțiuni cardiovasculare, anemii, leucemii, intoxicații sau infecții: hemoleucograma completă, VSH, grup sanguine, grup RH, fibrinogen, INR, etc.
 • Analize de imunologie precum: hormoni (TSH, FT4), markeri tumorali (PSA), hepatite (A, B, C), HIV, boli cu transmitere sexuală.
 • Examenul complet de urină pentru depistarea infecțiilor de tract urinar, bolilor renale, bolilor cardiovasculare şi bolilor hepatice.
 • Analize de microbiologie pentru identificarea bolilor infecțioase: exsudate, secreții, urocultura, coprocultura, paraziți în fecale.
 • Analize de laborator effectuate înainte și în timpul sarcinii

Pentru a obține rezultate relevante și sigure, laboratorul de analize medicale PROFI CONSULT din Braşov asigură recoltarea probelor în condiții biomedicale specifice fiecărei probe în parte. În acest sens, vă asigurăm că respectăm toate standardele de laborator impuse, atât în recoltarea, cât și în prelucrarea probelor biologice de la pacienții noștri şi ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a duce la  îndeplinire țelul nostru de a nu avea nici o eroare de  laborator, întrucât orice analiză de laborator este influențată preanalitic de vârsta, sexul, factorii genetici, masa corporal şi stilul de viață al fiecărui pacient.

Analizele medicale de laborator pot fi influențate printre altele de:

 • alimentele și lichidele consumate înainte de recoltare
 • medicamentele administrate în mod current sau ocazional înainte de recoltare
 • activitatea fizică desfășurată înainte de recoltare
 • programul de somn, starea de oboseală, stresul din ultimele zile.

De aceea, recomandăm pacienților noștri să respecte câteva reguli în vederea recoltării probelor biologice:

Recomandări în vederea recoltării analizelor de sânge

 • analizele de sânge se recoltează dimineața. Sunt însă şi unele situații speciale când proba de sânge se recoltează la o anumită oră. În acest caz veţi fi informaţi de către personalul laboratorului de analize medicale.
 • analizele de sânge se recoltează pe nemâncate, înainte de ingestia oricărui aliment solid sau lichid. O cantitate oricât de mică de alimente, suc sau cafea poate să ducă la modificări importante pentru marea majoritate a indicatorilor. De aceea este recomandată o pauză alimentară de 12 ore înainte de recoltarea probelor de sânge. Pacientul poate să bea apă în acest interval.
 • înaintea recoltării analizelor de sânge este recomandată evitarea efortului fizic, deoarece o serie de parametri sunt influențați de efortul muscular.
 • dacă urmaţi un tratament medicamentos de mai mult timp, chiar dacă este vorba doar despre vitamine sau energizante, este bine să comunicați acest lucru medicului care interpretează analizele dumneavoastră.

Recomandări în vederea recoltării probei de urină

Examenul sumar de urină

 • se recoltează un eșantion din prima urină de dimineață direct în recipientul de unică folosință (urocultor).
 • este necesară spălarea mâinilor și a organelor genitale externe, cu apă și săpun în prealabil.
 • pentru persoanele de sex feminin, se recomandă efectuarea recoltării în absența fluxului menstrual, iar dacă nu este posibil acest lucru, atunci se impune folosirea unui tampon intravaginal.

Urocultura

 • se recoltează în recipient steril de unică folosință (urocultor).
 • se recomandă prelevarea din prima urină de dimineață sau după cel puțin 3 ore de la micțiunea anterioară.
 • se spală mâinile cu apă și săpun în prealabil.
 • se efectuează în prealabil toaleta organelor genitale externe, adică se spală cu apă și săpun vulva la femei și glandul la bărbați şi se clăteşte din abundență cu apă curată, fără a șterge zona.
 • primul jet de urină se lasă să curgă în toaletă, apoi se recoltează 10 – 20 de mL de urină din jetul mijlociu într-un recipientul special, steril, fără a atinge interiorul flaconului sau al capacului.
 • la femei, pentru a evita contaminarea probei cu secrețiile provenite din vagin, se recomandă folosirea unui tampon intravaginal.
 • se închide recipientul cu grijă
 • se aduce cât mai repede la laborator, iar dacă nu este posibil să se aducă imediat proba de urină, atunci se păstrează se păstrează la frigider, dar nu mai mult de 8 ore.
 • prelevarea se va face înafara vreunui tratament antibiotic, la minim 3 zile de la terminarea tratamentului.
 • atunci când recoltarea probei de urină se efectuează sub tratament antibiotic, acest lucru trebuie precizat personalului laboratorului, menţionând și antibioticul administrat.

Recoltarea urinei la sugari și copii mici în colectoare speciale pediatrice

 • zona genito-urinară a copilului trebuie curăţată cu apă şi săpun. În cazul băieţilor se decalotează şi se spală cu apă şi săpun şi glandul, apoi se şterge cu o compresă sterilă de la uretră către exterior. Părintele trebuie să se asigure că zona pubiană şi cea perineală sunt uscate.
 • nu se aplica creme, uleiuri sau pudră.
 • pe zona genito-urinară se ataşează ferm punga pediatrică de recoltare a urinei și se îndepărtează hârtia care acoperă banda adezivă.
 • pentru băieţi, penisul trebuie să fie plasat în interiorul punguţei pentru colectarea urinei.
 • pentru fetiţe, vulva trebuie plasată în deschiderea pungii de colectare a urinei, astfel încât să fie acoperită și partea superioară a organelor genitale.
 • imediat după ce copilul urinează în punga de recoltare, aceasta se dezlipeşte şi se introduce în urocultor.
 • se transportă către laborator în maxim 1,5 – 2 ore de la recoltare.
 • se evită contaminarea probei de urină prin transferul ei din punguţă în recipientul de plastic.
 • se evită recoltarea din pampers sau oliţă

 

Urina/24 ore

 • se recoltează în recipient curat, bine spălat şi uscat.
 • în prima zi, la trezire, pacientul urinează la toaletă şi notează ora.
 • în continuare, timp de 24 de ore (pe parcursul întregii zile şi nopţi, până a doua zi la aceeași oră) va colecta urina în recipient.
 • în tot acest timp se recomandă evitarea efortului fizic, administrarea de diuretice şi expunerea la temperaturi ridicate.
 • se recomandă ingerarea a cel puţin 2 litri de lichide şi se va evita consumul exagerat de lichide.
 • recipientul în care se recoltează urina se ţine la frigider (2 – 8°C), într-un loc întunecos şi se aduce la laborator întreaga cantitate de urină colectată timp de 24 de ore sau un eșantion dacă există posibilitatea măsurării exacte a diurezei. Dacă pe parcursul celor 24 de ore pacientul are defecaţie, se vor lua măsuri ca urina să nu se contamineze cu materii fecale.

Recomandări în vederea recoltării de materii fecale

Examenul coproparazitologic

 • recoltarea se face în recipient steril (coprorecoltor) fără mediu de transport. Pentru examenul copro parazitologic se repetă examinarea de 3 ori la intervale de 3 – 5 zile. Unele specii de paraziti intestinali nu elimina ouă, larve sau chişti în mod continuu şi de aceea un singur rezultat negativ nu are valoarea unui diagnostic de excludere a unei infestări parazitare intestinale.
 • se prelevează mici cantităţi de materii fecale din diferite porţiuni ale scaunului într-un coprorecoltor fără mediu de transport sau alţi aditivi.
 • recipientul trebuie să fie închis etanş, pentru a nu se vărsa conţinutul şi pentru a păstra umiditatea probei.
 • se evită contaminarea cu apă.
 • se poate păstra la frigider (maxim 12 ore).
 • examenul coproparazitologic poate fi negativ dacă recoltarea a fost făcută în cursul unei faze coprologice în care nu a avut loc eliminarea diferitelor forme de paraziţi, de aceea, în cazul în care există un tablou clinic sugestiv, se recomandă repetarea analizelor săptămânal, timp de 3 săptămâni.
 • Sunt recomandate 3 examinări succesive pentru diagnosticul parazitozelor intestinale, iar pentru verificarea eficienței tratamentului proba trebuie repetată la 3 – 4 săptămâni de la terminarea tratamentului pentru infestările cu protozoare și la 5 – 6 săptămâni de la terminarea tratamentului pentru infestările cu specii de tenii.

Examenul coprobacteriologic (coprocultura)

 • recoltarea se face înaintea începerii oricărui tratament cu antibiotice. Dacă s-a început tratamentul antibiotic, atunci proba de scaun se recoltează după 5 zile de la ultima doza de antibiotic administrată.
 • materiile fecale se recoltează în coprorecoltoare sterile care conţin mediu de transport. Recoltarea se face din proba emisa spontan, se alege o porţiune reprezentativă pentru analiza (mucozităţi, striuri de sânge, consistenţă mai moale) şi se ia o cantitate cât încape în linguriţa coprorecoltorului.
 • proba se transportă la centrul de analize sau, dacă nu se asigură transportul imediat, atunci se recomandă păstrarea la temperatura camerei.
 •  

Recomandări în vederea recoltării de PSA (antigenul specific prostatic)

 • se recomandă recoltarea înaintea efectuării unei manevre asupra prostatei (tuşeu rectal, masaj prostatic, biopsie prostatică, prostatectomie) sau la minim 3 săptămâni de la efectuarea acesteia.
 • se evită mersul pe bicicletă şi exerciţiile fizice de tip fitness

Recomandări în vederea recoltării de exsudatul faringian

 • pacientul va evita consumul de alimente sau lichide şi nu va efectua toaleta bucală (nu se spală pe dinți și nu folosește apă de gură).
 • prelevarea se va face în afara unui tratament antibiotic, la minim 3 zile de la terminarea tratamentului.
 • atunci când recoltarea exudatului faringian se face sub tratament antibiotic, trebuie precizat acest lucru, precum și antibioticul administrat.

Recomandări în vederea recoltării exsudatului nazal

 • recoltarea exsudatului nazal se face separat, distinct pentru fiecare fosă nazală, notând nara stângă şi nara dreaptă pe recipient.
 • se recoltează dimineaţa, înainte de suflarea nasului. Pentru obținerea unui rezultat corect, este important ca înainte de recoltare să nu se instileze soluţii dezinfectante în nas.
 • copiii trebuie pregătiţi nu doar fizic, ci şi psihic înainte de recoltare, pentru a nu se speria foarte tare, astfel este important să li se explice exact ceea ce urmează să se întâmple.
 • recoltarea exsudatului nazal trebuie efectuată înainte de începerea unui tratament antibiotic. Pentru monitorizarea replica ceasuri răspunsului la tratamentul antibiotic, exsudatul nazal se recoltează după 2 – 7 zile de la ultimă doză de antibiotic administrată. Dacă totuşi se impune recoltarea sub tratament antibiotic, acest lucru trebuie comunicat la momentul recoltării, precum şi antibioticul administrat.
 • Dacă este vorba despre o pacientă insărcinată, este recomandat să spună acest lucru pentru că este foarte important acest lucru la stabilirea antibiogramei.
Chestionar de satisfacţie

Contactează-ne!

Lasă aici datele de contact și te contactăm noi cât mai curând