Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

Respectam prevederile legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal, plecand de la urmatoarele principii:

  • Legalitate, echitate și transparențăprelucrarea datelor legal și corect față de persoana vizată careia I se explica de ce i se  prelucreaza datele personale, într-un limbaj pe care îl poate înțelege, fara termeni juridici specifici;
  • Limitarea scopului–  datele personale nu sunt folosite în altă manieră decât aceea prezentată persoanei fizice;
  • Minimizarea datelor– nu se prelucreaza mai multe date decât sunt necesare evidentei specific activitatii si serviciilor prestate;
  • Exactitate– se pastreaza datele actualizate;
  • Integritate și confidențialitate– sistemul informatic este proiectat sa asigure protectia datelor, personalul este instruit sa respecte legislatia in vigoare;
  • Responsabilitate– procedurile sunt reglementate si documentate .

Drepturile persoanelor fizice:

Dreptul la informare- persoana trebuie să fie informată, printre altele, cu privire la ce date sunt prelucrate, de ce, în ce scopuri, cui sunt transmise și ce drepturi are;

Dreptul de acces persoana are dreptul să acceseze propriile informații personale prelucrate;

Dreptul la rectificare persoana are dreptul de a obține rectificarea informațiilor incomplete și inexacte care o privesc

Dreptul la ștergere- În unele situații, persoana are dreptul de a solicita ștergerea datelor care nu mai sunt necesare;

Dreptul la restricționarea prelucării – Restricționarea prelucrării atunci când există temei;

Dreptul de a portabilitate- Dreptul persoanei de a solicita portarea datelor de la un operator la altul ;

Dreptul la obiecție-Dreptul persoanei de a se opune prelucrării, atunci când există temei;

Dreptul de a nu fi supusă unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri-Persoana are dreptul la intervenție umană în cazul deciziilor importante care o privesc;

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere-Atunci când este nemulțumită de modalitatea în care i se prelucrează datele sau când drepturile nu i-au fost respectate;

Dreptul de a se adresa instanței de judecată-Pentru a obține daune materiale și/sau morale dacă a rezultat un prejudiciu.